شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ , 20 July 2019
تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۹۷
ساعت انتشار : ۱:۵۶ ب.ظ
چاپ مطلب

فیلم مستند نوروز در تالش (ماسال)

مستند نوروز در تالش (ماسال) / با تشکر از تقی اسکندری تاسکوه

به گزارش ماسال نیوز؛ مستند نوروز در تالش

قسمت دوم

با تشکر از تقی اسکندری تاسکوه

تست
تست