شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ , 20 July 2019
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۹۸
ساعت انتشار : ۲:۵۰ ب.ظ
چاپ مطلب
از چهارشنبه تا جمعه 14 تا 16 فروردین با ما باشید؛

خنده، هیجان، عشق با ۴ فیلم متنوع در سینما شادی ماسال

#خنده، #هیجان، #عشق با ۴ فیلم متنوع در سینما شادی #ماسال؛ برنامه روزهای چهارشنبه تا جمعه ( ۱۴ تا ۱۶ فروردین) را دنبال کنید.

 

⏰ چهارشنبه ۱۴ فروردین:
ساعت ۱۰:۳۰ 👈 پیشونی‌سفید۳
ساعت ۱۳:۳۰ 👈 تختی
ساعت ۱۵ 👈 پارادایس
ساعت ۱۶:۴۵ 👈 ترانه
ساعت ۱۸:۳۰ 👈 پیشونی‌سفید۳
ساعت ۲۰:۱۵ 👈 ترانه
ساعت ۲۱:۴۵ 👈 پارادایس

⏰ پنجشنبه ۱۵ فروردین:
ساعت ۱۰:۳۰ 👈 ترانه
ساعت ۱۳:۳۰ 👈 پیشونی‌سفید۳
ساعت ۱۵ 👈 ترانه
ساعت ۱۶:۴۵ 👈 تختی
ساعت ۱۸:۳۰ 👈 پارادایس
ساعت ۲۰:۱۵ 👈 تختی
ساعت ۲۱:۴۵ 👈 ترانه

⏰ جمعه ۱۶ فروردین:
ساعت ۱۰:۳۰ 👈 پارادایس
ساعت ۱۳:۳۰ 👈 ترانه
ساعت ۱۵ 👈 پیشونی سفید۳
ساعت ۱۶:۴۵ 👈 تختی
ساعت ۱۸:۳۰ 👈 پیشونی‌سفید۳
ساعت ۲۰:۱۵ 👈 ترانه
ساعت ۲۱:۴۵ 👈 پارادایس


تست
تست