سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ , 23 July 2019
تاریخ انتشار : ۰۱ تیر ۹۸
ساعت انتشار : ۱۲:۲۸ ب.ظ
چاپ مطلب

“فرزند رامبد جوان مهمتر است یا فرزند علی لاریجانی؟”

بخش زیادی از مسئولان رده یک کشور، فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند. بخش زیادی از مسئولین و علما برای درمان به خارج می‌روند. بخش زیادی از نوه‌های سیاسیون، در خارج به دنیا می‌آیند.

وحید اشتری – بخش زیادی از مسئولان رده یک کشور، فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند. بخش زیادی از مسئولین و علما برای درمان به خارج می‌روند. بخش زیادی از نوه‌های سیاسیون، در خارج به دنیا می‌آیند.

درچنین وضعی یکهو کار یک مجری تلویزیون برای زایمان همسرش در خارج از کشور خرق عادت می‌شود؟ مردم، به سران حکومت‌شان حتی از پدر”فرزند رامبد جوان مهمتر است یا فرزند علی لاریجانی؟”

بخش زیادی از مسئولان رده یک کشور، فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می‌کنند. بخش زیادی از مسئولین و علما برای درمان به خارج می‌روند. بخش زیادی از نوه‌های سیاسیون، در خارج به دنیا می‌آیند.

درچنین وضعی یکهو کار یک مجری تلویزیون برای زایمان همسرش در خارج از کشور خرق عادت می‌شود؟ مردم، به سران حکومت‌شان حتی از پدران‌شان شبيه‌ترند.

(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛ امام علی علیه السلام)

رامبد جوان و خیلی از سلبریتی‌های بهره‌مند و همیشه مدعی در بهترین حالت یک نسخه فیک هستند. در تمام زندگی‌شان در حال ادابازی هستند. دارند ادای مسئولین کشور را در می‌آورند.

این‌ها در دفاع از رامبد جوان نیست. در انتقاد به تقلیل صورت مسئله است. این موج‌های اخیر که از انتقاد به آن بالایی‌ها صرف نظر می‌کند و ته دعوایش با سلبریتی‌هاست، تقلیل صورت‌مسئله است.

مسئله اصلی قانون اساسی و دسترسی به نظام سلامت و نظام آموزش رایگان برای همه است. چرا نظام درمانی کشور درست نمی‌شود؟ چون نفت و درآمدهای ایران برای این‌هاست ولی نظام درمانی ایران برای این‌ها نیست. پول را اینجا در می‌آوردند ولی خودشان و فرزندانشان و نوه‌هایشان برای درمان و چکاپ و زایمان می‌روند خارج.

مگر همه ما ایرانی نیستیم؟ می‌شود کسی بر سر سفره نفت با ما بنشیند دولپی تر از ماهم بخورد ولی با ما در یک بیمارستان معالجه نشود؟ حالا مجری خندوانه فرزندش را در خارج به دنیا آورده، رئیس مجلس کشور، که فرزندش در بیمارستان‌های آمریکا شاغل است و به ریش ما می‌خندد را چه کنیم؟ کدام مهم‌تر است؟

(اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛ امام علی علی السلام)

رامبد جوان و خیلی از سلبریتی‌های بهره‌مند و همیشه مدعی در بهترین حالت یک نسخه فیک هستند. در تمام زندگی‌شان در حال ادابازی هستند. دارند ادای مسئولین کشور را در می‌آورند.

این‌ها در دفاع از رامبد جوان نیست. در انتقاد به تقلیل صورت مسئله است. این موج‌های اخیر که از انتقاد به آن بالایی‌ها صرف نظر می‌کند و ته دعوایش با سلبریتی‌هاست، تقلیل صورت مسئله است.

مسئله اصلی قانون اساسی و دسترسی به نظام سلامت و نظام آموزش رایگان برای همه است. چرا نظام درمانی کشور درست نمی‌شود؟ چون نفت و درآمدهای ایران برای این‌هاست ولی نظام درمانی ایران برای این‌ها نیست. پول را اینجا در می‌آوردند ولی خودشان و فرزندان‌شان و نوه‌هایشان برای درمان و چکاپ و زایمان می‌روند خارج.

مگر همه ما ایرانی نیستیم؟ می‌شود کسی بر سر سفره نفت با ما بنشیند دولپی تر از ماهم بخورد ولی با ما در یک بیمارستان معالجه نشود؟ حالا مجری خندوانه فرزندش را در خارج به دنیا آورده، رئیس مجلس کشور، که فرزندش در بیمارستان‌های آمریکا شاغل است و به ریش ما می‌خندد را چه کنیم؟ کدام مهم‌تر است؟


تست
تست