یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ , 11 April 2021
تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۹۹
ساعت انتشار : ۹:۵۷ ب.ظ
چاپ مطلب
انتشار برای اولین بار/ قسمت پایانی

مصاحبه با کلیددار و خادم بارگاه حضرت ابوالفضل(ع)

مصاحبه و خاطره گویی الحاج عباس الکیشوان آل الشیخ الجشعمی با ماسال نیوز که پس از گذشت دو سال از این گفتگو منتشر می شود.


تست
تست