شنبه ۰۲ تیر ۱۴۰۳ , 22 June 2024

تاریخ انتشار : ۰۲ تیر ۰۰
ساعت انتشار : ۹:۵۲ ق.ظ
چاپ مطلب

نتایج انتخابات شورای روستاهای شاندرمن | انتخابات ۱۴۰۰

به گزارش ماسال نیوز، نتایج نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش شاندرمن از سوی فرمانداری ماسال و به شرح زیر اعلام شد: روستای دران ۱- آقای قدرت اله خاني نام پدراحد دارای ۳۸۴ رأی ۲- آقای الماس خاني خساره زادی نام پدرفتح اله دارای ۳۱۴ رأی ۳- آقای مصطفي خساره زادی نام پدرمحمد دارای […]

به گزارش ماسال نیوز، نتایج نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش شاندرمن از سوی فرمانداری ماسال و به شرح زیر اعلام شد:

روستای دران

۱- آقای قدرت اله خاني نام پدراحد دارای ۳۸۴ رأی
۲- آقای الماس خاني خساره زادی نام پدرفتح اله دارای ۳۱۴ رأی
۳- آقای مصطفي خساره زادی نام پدرمحمد دارای ۲۶۱ رأی
۴- آقای سيدسجاد شرفشاهي طهارم نام پدرسيدجلال دارای ۱۹۶ رأی
۵- آقای مهدی خاني نام پدرعشقي دارای ۱۶۱ رأی
۶- خانم شكوفه پورمحمد نام پدرحاتم دارای ۵۵ رأی
۷- خانم آمنه فرجي چپه زاد نام پدرخانعلى دارای ۲۰ رأی
۸- آقای قادر خاني نام پدرقدرت اله دارای ۱۶ رأی

روستای امام زاده شفیع

۱- آقای سيدجعفر فاطمي پاشكم نام پدرسيدنازآقا دارای ۲۳۲ رأی
۲- آقای علي صالحي نام پدرابيش دارای ۱۹۵ رأی
۳- آقای محمد دلداری نيلاش نام پدرشمس دارای ۱۹۴ رأی
۴- آقای معصوم عزيزی نام پدرروکى دارای ۱۶۸ رأی
۵- آقای ستار صالحي سياهمرد نام پدرکيش اقا دارای ۱۵۰ رأی

بنه سرا
۱- آقای نوروزعلي جمالي سياهمرد نام پدرنوروز على دارای ۱۷ رأی
۲- آقای مهرداد ضيائي لشمرزمخي نام پدررضا دارای ۱۶ رأی
۳- آقای يعقوب کوهساری چاله سرائي نام پدرامير قلى دارای ۹ رأی
۴- آقای محمدقلي کوهساری چاله سرائي نام پدرامير قلى دارای ۹ رأی

روستای انجيلان

۱- آقای بهرام مسكيني انجيلاني نام پدرماميش دارای ۹۳ رأی
۲- آقای عباس جمالي چپه زادی نام پدرميهن دوست دارای ۸۹ رأی
۳- خانم مريم سلطاني چپه زاد نام پدرقليچ اقا دارای ۸۴ رأی
۴- آقای حسين علي کشاورزانجيلاني نام پدرحسن دارای ۵۵ رأی
۵- آقای كاسعلي رنجكش نام پدرکريم دارای ۵۰ رأی
۶- آقای شيروان حاجت پور نام پدرول اجمد دارای ۴۶ رأی
۷- آقای مقصود رحمتي نژادچالسرا نام پدررحمت دارای ۴ رأی

روستای اولم

۱- آقای اميد نورمحمدی شالكه نام پدرولي دارای ۳۱۰ رأی
۲- آقای قاسم ابراهيمي معاف نام پدرعارف دارای ۳۰۷ رأی
۳- آقای سيامك اميني اولم نام پدرهيبت اله دارای ۲۵۲ رأی
۴- آقای رامين نازی خيلگاوان نام پدرجعفر دارای ۲۳۳ رأی
۵- آقای سيدسهراب حسيني اولم نام پدرسيدمحمد دارای ۲۲۲ رأی
۶- آقای بابك اميني اولم نام پدرفريبرز دارای ۱۱۹ رأی

روستای باشکم

۱- آقای مازيار اقدامي ميان گسکر نام پدرفرخ دارای ۲۷۳ رأی
۲- آقای پژمان بهرامي نام پدرعلي رضا دارای ۲۷۲ رأی
۳- آقای حامد وثوقي پاشکمي نام پدرمحبعلي دارای ۲۵۵ رأی
۴- آقای اسکندر جمالي نام پدرقلي دارای ۲۵۲ رأی
۵- آقای حشمت ملکي معافي نام پدرفرهاد دارای ۱۵۳ رأی
۶- آقای ولي قربان پور نام پدراقبال دارای ۱۰۹ رأی
۷- آقای عابد وزيری طوالش نام پدرعبدالرضا دارای ۸۰ رأی

روستای برگ سرا

۱- آقای امين برنامه نام پدرگلعلى دارای ۱۳۸ رأی
۲- آقای بهزاد فتحي بهمبری نام پدررسول دارای ۱۲۶ رأی
۳- آقای علي عابدی ملك جهان نام پدربهمن دارای ۱۲۳ رأی
۴- آقای رامين ذوغالي بيشه گاهي نام پدرقلي دارای ۱۰۸ رأی
۵- آقای حميد نوروزی قراني نام پدرمحمدقلي دارای ۷۲ رأی
۶- خانم كبری رضواني چماچار نام پدرفريدون دارای ۷۰ رأی

روستای بي تم

۱- آقای فريدون باباپورسياه مرد نام پدرسالار دارای ۱۶۹ رأی
۲- آقای رضا پوررضابي تم نام پدربيت اله دارای ۱۲۴ رأی
۳- آقای نصراله باباپورسياه مرد نام پدرحسن بابا دارای ۱۱۵ رأی
۴- آقای آرش جلالي چپه زادی نام پدررشيد دارای ۱۱۰ رأی
۵- آقای انوشيروان پوربابااسطلخوار نام پدرگل بابا دارای ۹۱ رأی
۶- آقای خاقان مرزباني نام پدراسكندرخان دارای ۷۵ رأی
۷- آقای علي باباپورسياه مرد نام پدرسهراب دارای ۷۱ رأی
۸- آقای رضا کشاورز نام پدراحمد دارای ۴۰ رأی
۹- خانم هلن باقری کوچكام نام پدرنعمت اله دارای ۳۵ رأی

روستای تالاب دره

۱- آقای بهمن محزون نام پدرجعفر دارای ۱۴۶ رأی
۲- آقای امين جلالي چپه زادی نام پدربهرام دارای ۱۴۲ رأی
۳- آقای فردوس خاني خساره زادی نام پدرحبيب دارای ۱۴۱ رأی
۴- آقای عظيم خاني خساره زادی نام پدرمجيد دارای ۱۳۸ رأی
۵- آقای علي اصغر حقيقي نام پدرعلى حسن دارای ۱۳۸ رأی


دیدگاه ها غیر فعال شده اند

ویژه ها