سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ , 23 July 2019
تاریخ انتشار : ۰۶ تیر ۹۱
ساعت انتشار : ۶:۴۹ ب.ظ
چاپ مطلب

قطعي اينترنت ماسال و شاندرمن تمامي ندارد.

ماسال نيوز: متأسفانه قطعي اينترنت در ماسال و شاندرمن مداومت دارد و هنوز خدمات اينترنتي در اين شهرستان به سختي و در زماني طولاني انجام مي شود.  اينترنت به اصطلاح پر سرعت شهرستان، از حدود دو ماه پيش وضعيت بسيار اسفبارتري پيدا كرده است. ..............

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، متأسفانه قطعي اينترنت در ماسال و شاندرمن مداومت دارد و هنوز خدمات اينترنتي در اين شهرستان به سختي و در زماني طولاني انجام مي شود.  اينترنت به اصطلاح پر سرعت شهرستان، از حدود دو ماه پيش وضعيت بسيار اسفبارتري پيدا كرده است.

با وجود درج خبر عدم توجه شركت مخابرات و انديشه سبز خزر به حقوق مشتركين و اعتراض تعداد زيادي از اين مشتركين متأسفانه وضعيت اينترنت، روز به روز وضعيت نامناسب تري گرفته است بطوري كه در زمان هاي اتصال اينترنت هم امكان انجام خدمات وجود ندارد چرا كه پيوسته اينترنت از حالت اتصال خارج مي شود و امور به سرانجام نمي رسد. امروز تعداد زيادي از دانش آموزان به دنبال دريافت كارت آزمون سراسري بودند اما متأسفانه وضعيت موجود آنها را به سختي انداخت. طبق برآوردها هر دفتر خدمات اينترنتي با هر روز قطعي اينترنت تا حداقل سي هزار تومان خسارت مستقيم مي بيند. علاوه بر اين، اين مراكز هزينه اينترنتي را به طور ثابت به شركت انديشه سبز خزر بصورت پيش، پرداخت مي كنند. حال روشن است كه مسئول پرداخت اين خسارت بايد شركت مخابرات و انديشه سبز خزر باشد كه متاسفانه نه تنها اين خسارت را جبران نمي كنند بلكه پاسخگو نسبت به مسئوليت خود نيز نمي باشند. با اين اوصاف به نظر مي رسد اتحاد مشتركين خطوط اينترنت پرسرعت جهت دريافت خسارت از مسئولين اين امر تنها راه حل براي گذر از وضعيت موجود و رسيدن به يك نقطه مطلوب باشد.


60 ديدگاه

 1. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 2. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 3. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 4. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 5. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 6. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 7. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 8. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 9. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 10. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 11. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 12. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 13. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 14. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 15. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 16. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 17. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 18. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 19. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 20. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 21. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 22. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 23. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 24. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 25. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 26. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 27. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 28. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 29. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 30. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 31. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 32. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 33. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 34. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 35. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 36. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 37. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 38. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 39. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 40. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 41. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 42. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 43. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 44. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 45. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 46. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 47. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 48. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 49. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 50. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 51. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 52. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 53. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 54. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 55. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 56. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 57. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 58. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 59. انا گفت:

  اخ چقدر پرسرعته

 60. فرهاد گفت:

  بازم رایتل یه کمکی کرده بقیه بدرد لای چرز

تست
تست