یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰ , 24 October 2021
تاریخ انتشار : ۱۰ اردیبهشت ۹۲
ساعت انتشار : ۴:۴۰ ب.ظ
چاپ مطلب

لیست‌نهایی‌نامزدهای‌روستاهای ماسال-بخش سوم

لیست نهایی نامزدهای ثبت نام شده برای انتخابات شورای روستاهای چسلی، خانقاهبر، خرم و خودبچر و دوله کوه، روستای دوله ملال، روستای سراکه، روستای سلیم اباد، روستای سیاهدول، روستای سید محله، روستای شالما، روستای شالماکوه به شرح زیر است.

به گزارش ماسال نیوز؛ لیست نهایی نامزدهای ثبت نام شده برای انتخابات شورای روستاهای چسلی، خانقاهبر، خرم و خودبچر و دوله کوه، روستای دوله ملال، روستای سراکه، روستای سلیم اباد، روستای سیاهدول، روستای سید محله، روستای شالما، روستای شالماکوه به شرح زیر است.

 

روستای چسلی

۱- علی افراسیابی

۲- سید مهیار تقی زاده

۳- شادپور روشن

۴- بهزاد رحیمی چسلی

۵- جعفر روشن چسلی

۶- مرتضی عیسائی چسلی

۷- خداقلی قلی پور چسلی

۸- علیرض قلی پور چسلی

۹- ادریس قلی پور چسلی

روستای خانقاهبر

۱- علی آراسته جاده کناری

۲- شهرام اختیاری

۳- بهرام چگی

۴- مریم زارع درخشان

۵- امید شادکام جاده کناری

۶- مهرداد عباسی خانقاهبر

۷- خوش آموز قاسمی

روستای خرم

۱- ابراهیم عباسی

۲- ابوالحسن محمد قلی پور شالمایی

۳- ایرج محمد قلی پور شالمایی

۴- مهران مرتضی پور

روستای خودبچر

۱- هیبت اله درخشان

۲- فریدون شهید متفکر

۳- میرآقا عاقل دوله ملال

۴- سید امین عاقل دوله ملال

۵- سید محمد قادری

۶- سید مصطفی محمودی

۷- باقر مرامی

روستای دوله کوه

۱- مهدی یعقوبی مرکیه

۲- یوسف یعقوبی مرکیه

۳- بهمن گنجه

۴- کیارش مددی

۵- زینب نصیری

روستای دوله ملال

۱- ابراهیم آزموده دوله ملال

۲- حسن رجب زاده

۳- سید شمس رضوی دوله ملال

۴- رسول روشن وشمه سرایی

۵- رسول سعدی شالمایی

۶- سید جعفر فاطمی دوله ملال

۷- سعداله محمدپور مقدم دوله ملال

روستای سراکه

۱- کیومرث اسکندری

۲- ناصر افتخاری

۳- خداوردی خورسندی

۴- مهربان خورسندی

۵- اکبر خورسندی طاسکوه

۶- اصغر خورسندی طاسکوه

۷- نادر رحیمی

۸- میثم ییلاقی طاسکوه

روستای سلیم اباد

۱- محمد جویبار

۲- هادی حسینی

۳- حسین پورطهماسبی شالما

۴- بهرام حسینی شالمایی

روستای سیاهدول

۱- ارس سعدی شالمایی

۲- یداله شهبازی

۳- قسمت شهبازی

۴- علیرضا شهبازی طاسکوه

۵- محمد طهماسبی لوحه س

روستای سید محله

۱- شهرام احمدی چسلی

۲- سید رحمت خدمتکار پشت مخی

۳- سید نوربخش رشیدی

۴- سید سجاد رشیدی گامیشبان

۵- محرمعلی یوسفی

۶- سید جلیل رشیدی

روستای شالما

۱- علیرضا صفری لوحه سرا

۲- ناظم کاظمی

۳- منوچهر کاظمی طاسکوه

۴- جواد کوهی

۵- منوچهر میربلوک شالمایی

روستای شالماکوه

۱- محمدرضا زینعلی شالمایی

۲- شهرام حیدری

۳- محمود مظلوم

۴- فریدون حیدری

۵- باقر دلیری

۶- مسیب علیپور چسلی

۷- داود هالکی چسلی

۸- مجتبی هالکی چسلی

۹- شهرزاد حیدری چسلی

۱۰- فرج حیدری چسلی

۱۱- مهدی علی پور چسلی

 لیست‌نهایی‌نامزدهای‌روستاهای ماسال-بخش دوم

لیست نهایی نامزدهای روستاهای ماسال-بخش اول


تست
تست