شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ , 02 December 2023

تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۹۲
ساعت انتشار : ۱۰:۰۹ ق.ظ
چاپ مطلب

لیست‌نهایی‌نامزدهای‌روستاهای شاندرمن-بخش اول

لیست نهایی نامزدهای ثبت نام شده برای انتخابات شورای روستاهای امازاده شفیع، انجیلان، اولم و بی تم و پاشکم، پشد، شیخ نشین، خرفکوره و پلنگ سرای شاندرمن به شرح زیر است

روستای امام زاده شفیع:

۱- ستار صالحی سیاهمرد

۲- مهدی عزیزی شکاری

۳- آرمان یعقوبی شکاری

۴- اباذر عزیزی شکاری

۵- علی صالحی

۶- مرادعلی کوهستانی

۷- رحیم عزیزی شکاری

۸- کرم عزیزی شکاری

  روستای انجیلان

۱- مریم سلطانی چپه زاد

۲- مرتضی رحمتی نژاد

۳- اسدا … رحمتی نژاد

۴- سید محسن قاسمی

۵- کامین جمالی انجیلان

۶- بهرام مسکینی

۷- شیرون حاجت پور

 

  روستا اولم

۱- ذوالفقار معاف

۲- محمد رحمتی

۳- احمدقلی پیری اسطلخ زیر

۴- سیامک امینی اولم

۵- امید نورمحمدی شالکه

۶- قاسم ابراهیمی معاف  

روستای بنه سرا

۱- یعقوب کوهساری

۲- اردشیر کوهساری

۳- ابوالفضل کوهساری

۴- فخری سعادتی

 

  روستای بی تم

۱- قباد مرزبانی

۲- حجت اله باباپور

۳- نصرا .. باباپور

۴- ناصر پوررضا

۵- انوشیروان پوربابا

۶- خاقان مرزبانی

  روستای پاشکم

۱- حامد وثوقی

۲- فریبرز قاسمی شال

۳- حشمت ملکی معافی

۴- اسکندر جمالی

۵- شهرام دیانی پاشکم

۶- ابراهیم ملک نژاد نفوتی

۷- ولی قربانپور  

روستای پشد

۱- حشمت یعقوبی نیلاش

۲- سهراب اسمعیل نژاد

۳- بهروز دلیر نیلاش

۴- مازیار بابائی

۵- کاسعلی نظیری  

  روستای پلنگ سرا

۱- علیرضا کوهنورد

۲- طاهر نعمتی

۳- انام … کوهنورد

۴- موسی کوهنورد

۵- عزیز … نعمتی

۶- محمد نصرتی

روستای شیخ نشین

۱-       نریمان قربانی

۲-       فاطمه عاشوری

۳-       حسین شعبانی

۴-       علی مجرد

۵-       فرزاد عاشوری

۶-       هوشنگ اسدزاده

روستای خرفه کوره

۱- جعفر رستم پور

۲- مظفر رستم پور

۳- بیژن شفا

۴- فرشاد عادل

۵- مصطفی حذار

۶- بیت … رستم پور

با تشکر از جابر جهانی بازارجمعه

لیست‌نهایی‌نامزدهای‌روستاهای ماسال-بخش سوم

 لیست‌نهایی‌نامزدهای‌روستاهای ماسال-بخش دوم

لیست نهایی نامزدهای روستاهای ماسال-بخش اول


54 ديدگاه

 1. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 2. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 3. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 4. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 5. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 6. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 7. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 8. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 9. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 10. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 11. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 12. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 13. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 14. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 15. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 16. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 17. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 18. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 19. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 20. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 21. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 22. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 23. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 24. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 25. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 26. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 27. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 28. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 29. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 30. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 31. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 32. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 33. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 34. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 35. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 36. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 37. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 38. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 39. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 40. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 41. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 42. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 43. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 44. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 45. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 46. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 47. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 48. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 49. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 50. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 51. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 52. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 53. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}

 54. ندا کوهساری گفت:

  دستتون درد نکنه:}