جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ , 22 September 2023

تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۹۲
ساعت انتشار : ۸:۰۲ ق.ظ
چاپ مطلب

آخرین تغییرات در اسامی نامزدهای روستاهای ماسال

با اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزها و انصراف برخی دیگر، لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای دوله ملال، نسا، وردم، خودبچر، سید محله، گاومیشبان، گیله سرا، میله سرا، و وردم و پیرسرای ماسال تغییر کرد

با اعلام تأیید صلاحیت برخی نامزها و انصراف برخی دیگر، لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی روستاهای دوله ملال، نسا، وردم، خودبچر، سید محله، گاومیشبان، گیله سرا، میله سرا، و وردم و پیرسرای ماسال تغییر کرد

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ماسال، لیست نهایی نامزدهای شورای اسلامی روستاهای ماسال با تغییرات روز گذشته به شرح زیر است:

روستا آهکلان:

۱- پوربخش بالنده

۲- صفرقلی جعفری لوحه سرا

۳- جعفر جعفری لوحه سرا

۴- محمد روستایی

۵- مسلم صفری لوحه سرا

۶- مسلم طاهری

۷- بهزاد محمدی آهکلانی

 

روستای اسبه ریسه:

۱- نازعلی کاظمی

۲- داود کاظمی طاسکوه

۳- زمرد کاظمی تاسکوه

۴- افشار کاظمی طاسکوه

 

روستای پیر سرای ماسال

۱- مسلم اقدامی نوکاشتی

۲- حبیب کاشفی

۳- داود هادی پور

۴-  شیرین محمدی خانقاهبر

۵- ناظم محمدی خانقاهب

 

رروستای تبرسرا:

۱- ابوالحسن شیرعلی نیا

۲- فخرالدین قلی پور چسلی

۳- حوریه قنبر زاده کسری

۴- اردشیر قنبر زاده کسری

 

روستا توت نسا:

۱- بشیر جوهری

۲- هدایت اله روشن شالمایی

۳- فرزاد یعقوبی طاسکوه

۴- عباس روستا

۵- ناظم روشن شالمایی

 

روستای ویرمیه :

۱- پوران اسمعیل زاده

۲- شهرام بلالی

۳- ذبیح اله بلالی وشمه سرا

۴- بهزارد بلالی وشمه سرایی

۵- هادی حبیبی

۶- فیروز حسنجانی تاسکوه

۷- علی بلالی وشمه سرا

 

روستای وشمه سرا:

۱- مجید رمضانی فرد

۲- محسن عزتی

۳- رحمت فتحی وشمه سرائی

۴- علی منظری وشمه سرایی

 

روستای وردم:

۱- ایرج مفرحی وردم

۲- عباس رهنما

۳- شفیع رحمانی طالقانی

۴- سعد اله جهانی

۵- عنایت نجفی

 

روستای میر محله:

۱- سید محمد رضا صفوی میرمحله

۲- سید مراد صفوی

۳- مظاهر مراد علی نیا

۴- سید علی صفوی

 

روستای چسلی

۱- سید مهیار تقی زاده

۲- شادپور روشن

۳-  جعفر روشن چسلی

۴- مرتضی عیسائی چسلی

۵- خداقلی قلی پور چسلی

۶- علیرض قلی پور چسلی

۷- ادریس قلی پور چسلی

۸- علی افراسیابی

 

روستای خانقاهبر

۱- علی آراسته جاده کناری

۲- شهرام اختیاری

۳- بهرام چگی

۴- مریم زارع درخشان

۵- امید شادکام جاده کناری

۶- مهرداد عباسی خانقاهبر

۷- خوش آموز قاسمی

 

روستای خرم

۱- ابراهیم عباسی

۲- ابوالحسن محمد قلی پور شالمایی

۳- ایرج محمد قلی پور شالمایی

۴- مهران مرتضی پور

 

روستای خودبچر

۱- هیبت اله درخشان

۲- میرآقا عاقل دوله ملال

۳- سید امین عاقل دوله ملال

۴- سید محمد قادری

۵- باقر مرامی

 

روستای دوله کوه

۱- مهدی یعقوبی مرکیه

۲- یوسف یعقوبی مرکیه

۳- بهمن گنجه

۴- کیارش مددی

۵- زینب نصیری

 

روستای دوله ملال

۱- ابراهیم آزموده دوله ملال

۲- سید شمس رضوی دوله ملال

۳- رسول روشن وشمه سرایی

۴- رسول سعدی شالمایی

۵- سید جعفر فاطمی دوله ملال

۶- سعداله محمدپور مقدم دوله ملال

۷- حسن رجب زاده

روستای سراکه

۱- کیومرث اسکندری

۲- ناصر افتخاری

۳- خداوردی خورسندی

۴- مهربان خورسندی

۵- اکبر خورسندی طاسکوه

۶- نادر رحیمی

۷- میثم ییلاقی طاسکوه

 

روستای سلیم اباد

۱- محمد جویبار

۲- هادی حسینی

۳- حسین پورطهماسبی شالما

۴- بهرام حسینی شالمایی

 

روستای سیاهدول

۱- ارس سعدی شالمایی

۲- یداله شهبازی

۳- قسمت شهبازی

۴- علیرضا شهبازی طاسکوه

 

روستای سید محله

۱- شهرام احمدی چسلی

۲-  سید نوربخش رشیدی

۳- سید سجاد رشیدی گامیشبان

۴- محرمعلی یوسفی

۵- سید جلیل رشیدی

 

روستای شالما

۱- علیرضا صفری لوحه سرا

۲- ناظم کاظمی

۳- منوچهر کاظمی طاسکوه

۴- منوچهر میربلوک شالمایی

 

روستای شالماکوه

۱- محمدرضا زینعلی شالمایی

۲- شهرام حیدری

۳- محمود مظلوم

۴- فریدون حیدری

۵- باقر دلیری

۶- مسیب علیپور چسلی

۷- داود هالکی چسلی

۸- مجتبی هالکی چسلی

۹- شهرزاد حیدری چسلی

۱۰- فرج حیدری چسلی

۱۱- مهدی علی پور چسلی

 

روستای کوچکام

۱- حسن یعقوبی طاسکوه

۲- فردین اسماعیل زاده

۳- ابراهیم خسروی لوحه سرا

۴- ابراهیم رزبان

۵- فریدون صبر کننده

۶- جبار ظاهری

۷- مرتضی جوادی

 

روستای نسا

۱- عظیم کاظمی تاسکوه

۲- بهروز یعقوبی

۳- پژمان صفری

۴- کیوان صفری

۵- شاه دوست حسن خانی


روستای کیشه خانی
۱- سیده کبری جلالیان وشمه سرا
۲- دانیار حشمتی وشمه سرایی
۳- اباذر صمد نیا
۴- رجبعلی عاشری
۵- علیرضا فعال واقعی دهنده
۶- سید احمد جلالیان وشمه سرا

روستای گامیشبان
۱- هنده باقری کوچکام
۲- صمد ندامانی فرد
۳- بهرام فلاح کوچکام
۴- احمد غلامرضا زاده ولدی

روستای گنذر
۱- شهرام قربانی گنذر
۲- حجت کاظمی
۳- ندرت کاظمی طاسکوه
۴- ممیش محمدی گنذر
۵- مهدی میربلوک
۶- فیروز کاظمی طاسکوه

روستای گیله سرا
۱- محمد خداشناس کیشه خاله
۲- رضا صالحی کیشه خاله
۳- مهدی اخشیک
۴- باقر صفری
۵- محمد حسن مطلق سیاهمرد
۶- علی مطلق سیاهمرد

روستای لیپا
۱- کاظم کرمدار امانی
۲- داراب مقتدایی
۳- محمود یعقوبی مرکیه
۴- قسمت پور سلطان
۵- جعفر علیزاده

روستای ماسوله خانی
۱- نادر دوستی
۲- حشمت راستین
۳- حمیدرضا تمجیدی شال
۴- هادی دوستی
۵- جهانگیر راستین

روستای مرکیه
۱- اسمعیل شریفی آسیابسری
۲- ولی الله فلاح مرکیه
۳- عیسی گنجه مرکیه
۴- امید گنجه
۵- نبی الله گنجه مرکیه

روستای مهدی خان محله
۱- امین حبیبی
۲- نبی اله شکوری لنگ
۳- کاظم صفری
۴- داود قربانی
۵- مهرداد جمشیدی
۶- ولی حسنی
۷- محمدرضا درویش نیا
۸- حبیب اله فتحی مهدیخانمحله

روستای میله سرا
۱- شکوفه رحمتی کیشه خاله
۲- حسین رنجبر
۳- احسان اله رنجبر خانقاهبر

۴- یاسر رنجبر خانقاهبر

 

روستای طاسکوه
۱- تقی اسکندری
۲- صابت اسکندری طاسکوه
۳- محمد حسنخانی طاسکوه
۴- ظهیر شریفی طاسکوه
۵- ارس شریفی طاسکوه
۶- عباس کاظمی
۷- عابدین کاظمی

روستای طبق سر
۱- مهدی صفری
۲- مهرداد صفری
۳- عزیز یعقوبی تاسکوه
۴- حسن یعقوبی طاسکوه