چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ , 08 December 2021
تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۹۵
ساعت انتشار : ۱:۱۱ ق.ظ
چاپ مطلب

نتیجه ی رسمی انتخابات دور دوم حوزه ی رشت

ستاد اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت نتیجه قطعی و رسمی انتخابات این حوزه را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ماسال، آگهی ستاد اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان رشت به شرح زیر اعلام شد:

در اجرای ماده ۲۴  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی آن ، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه شهرستان رشت می رساند که در اجرای مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز۱۰/۲/۱۳۹۵ در حوزه انتخابیه شهرستان رشت برگزار شد جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه۱۳۱۳۴۹ رأی به ترتیب :

ردیف

نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی

نام پدر

تعداد رأی به عدد

تعداد رأی به حروف

۱-

آقای جبارکوچکی نژاد ارم ساداتی

حافظ

۵۴۳۱۶

پنجاه وچهارهزارو سیصد وشانزده

۲-

آقای محمدصادق حسنی جوریابی

علی اصغر

۵۰۴۰۶

پنجاه هزاروچهارصدو شش

۳-

آقای سید علی آقازاد ه دافساری

سیدکاظم

۴۸۷۴۳

چهل وهشت هزارو هفتصد وچهل وسه

۴-

    آقای سید ولی اله  عظمتی

سیدحسن

۳۰۰۴۲

سی هزارو چهل ودو

می باشند. اینک در اجرای ماده ۶۸  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایات آماده می باشد.

   در ضمن به استناد تبصره های ۱، ۲ و ۳  ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

    همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

سیدعیسی مهدوی

فرمـانـدار و رئـیس
حوزه انتخابیه شهرستان رشت

انتهای پیام/


تست
تست