پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ , 09 February 2023

تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۹۳
ساعت انتشار : ۷:۵۲ ق.ظ
چاپ مطلب

پیش شماره های جدید ماسال و شاندرمن

با اجرای طرح هم کدسازی شماره تلفن های استان گیلان، علاوه بر تغییر کدهای همه شهرستان های استان به 013، پیش شماره های روستاها و شهرهای استان نیز تغییر کرد.

پیش شماره های جدید ماسال و شاندرمن

به گزارش ماسال، پیش شماره قدیم و جدید روستاها و شهرهای ماسال و شاندرمن به شرح زیر است:

پیش شماره قبلی

پیش شماره جدید

ماسال

۴۸۲

۴۴۶۶

شاندرمن

۴۸۵

۴۴۶۵

سید محله

۴۹۴

۴۴۶۹

آهکلان

۴۹۴

۴۴۶۹

پیرسرا

۴۹۵

۴۴۶۴

سراکه

۴۸۷

۴۴۶۹

طاسکوه

۴۸۷

۴۴۶۹

دهیار کوچکام

۴۹۴

۴۴۶۹

دهیار گامیشبان

۴۹۴

۴۴۶۹

لنگ

۴۸۰

۴۴۶۸

گنذر

۴۸۷

۴۴۶۹

گیله سرا

۴۸۲

۴۴۶۶

مرکیه

۴۸۰

۴۴۶۸

مهدی خان محله

۴۸۲

۴۴۶۶

میرمحله

۴۸۴

۴۴۶۹

وشمه سرا

۴۸۲

۴۴۶۶

اسطلخ زیر

۴۹۲

۴۴۶۹

اولم

۴۹۲

۴۴۶۹

بنه سرا

۴۸۵

۴۴۶۵

بی تم

۴۸۹

۵۸۳۴

پاشکم

۴۸۵

۴۴۶۵

پیرسرا

۴۹۵

۴۴۶۴

چاله سرا

۴۸۵

۴۴۶۵

چپه زاد

۴۸۵

۴۴۶۵

چماچار

۴۸۵

۴۴۶۵

خرفه کوره

۴۹۵

۴۴۶۴

دلیجان

۴۸۵

۴۴۶۵

سیاهمرد

۴۸۵

۴۴۶۵

سیاهدوله

۴۸۹

۵۸۳۴

شالکه

۴۸۹

۴۴۶۵

شیخ نشین

۴۸۸

۴۴۶۴

قران

۴۸۹

۵۸۳۴

کوره جان

۴۸۸

۴۴۶۴

گسکمینجان

۴۹۲

۴۴۶۹

معاف

۴۹۲

۴۴۶۹

میرمحله شاندرمن

۴۸۹

۵۸۳۴

وزمه تر

۴۹۲

۴۴۶۹

برگه سرا

۴۸۵

۴۴۶۵

انجیلان

۴۹۵

۴۴۶۴

کفود

۴۸۵

۴۴۶۵

کیشه خاله

۴۸۲

۴۴۶۶

انتهای پیام/