شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ , 02 December 2023

تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۹۳
ساعت انتشار : ۸:۱۱ ب.ظ
چاپ مطلب

هفته اول لیگ فوتبال محلات ماسال پیگیری شد + نتایج

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ محلات ماسال عصر امروز با برگزاری 3 بازی در زمین چمن مصنوعی ماسال به پایان رسید.

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ محلات ماسال عصر امروز با برگزاری ۳ بازی در زمین چمن مصنوعی ماسال به پایان رسید.

ماسال نیوز لیگ فوتبال محلات ماسال

به گزارش ماسال نیوز، نتایج بازی های معوقه هفته اول لیگ فوتبال محلات ماسال به شرح زیر می باشد:

دهیاری مهدیخان محله ۲- ۰ ستارگان شهید نادعلی پور

زنده یاد حامد سعیدی درخانه ۲-۳ منتخب کوچکام و وشمه سرا

دهیاری و شورای گیله سرا ۴- ۱ کافه سنتی فرهنگ

همچنین هفته دوم این مسابقات، عصر امروز با انجام یک بازی آغاز شد که در آن تیم لوحه سرا موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ منتخب چسلی و کیشه خانی را شکست دهد.

انتهای پیام/


هنوز ديدگاهي داده نشده است

 1. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 2. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 3. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 4. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 5. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 6. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 7. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 8. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 9. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 10. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 11. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 12. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 13. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 14. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 15. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 16. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 17. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 18. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 19. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 20. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 21. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 22. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 23. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 24. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 25. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 26. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 27. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 28. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 29. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 30. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 31. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 32. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 33. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 34. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 35. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 36. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 37. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 38. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 39. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 40. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 41. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 42. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 43. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 44. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 45. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 46. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 47. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 48. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 49. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 50. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 51. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 52. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 53. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 54. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 55. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 56. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 57. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 58. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 59. عشق من ماسال گفت:

  جناب ماسال نیوز یه خورده خودت گزارشت رو بخون .
  برادر من لسر دیگه کجاست ؟ منظورت همون لوحه سرا هست ؟ یه خورده دقت کن برادر من
  تیم درخانه هم اسم درستش به این شکل هست ( زنده یاد حامد سعیدی درخانه )

 60. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 61. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 62. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 63. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 64. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 65. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 66. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 67. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 68. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 69. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 70. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 71. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 72. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 73. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 74. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 75. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 76. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 77. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 78. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 79. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 80. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 81. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 82. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 83. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 84. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 85. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 86. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 87. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 88. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 89. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 90. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 91. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 92. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 93. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 94. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 95. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 96. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 97. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 98. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 99. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 100. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 101. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 102. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 103. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 104. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 105. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 106. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 107. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 108. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 109. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 110. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 111. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 112. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 113. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 114. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 115. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 116. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 117. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 118. مدیریت گفت:

  با تشکر اصلاح شد

 119. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 120. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 121. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 122. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 123. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 124. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 125. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 126. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 127. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 128. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 129. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 130. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 131. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 132. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 133. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 134. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 135. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 136. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 137. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 138. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 139. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 140. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 141. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 142. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 143. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 144. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 145. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 146. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 147. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 148. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 149. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 150. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 151. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 152. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 153. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 154. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 155. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 156. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 157. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 158. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 159. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 160. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 161. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 162. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 163. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 164. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 165. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 166. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 167. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 168. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 169. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 170. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 171. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 172. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 173. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 174. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 175. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 176. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید

 177. فریار گفت:

  شما دوسه گیگ عکس می گیرید پس چرا همه رو نمی ذارید