شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ , 23 October 2021
تاریخ انتشار : ۰۹ بهمن ۹۳
ساعت انتشار : ۷:۰۵ ق.ظ
چاپ مطلب

تصاویر: جمع آوری عجیب زباله در روستای اسطلخ زیر شاندرمن

نحوه جمع آوری زباله در روستای اسطلخ زیر و انتشار آن در سطح معابر و جنگل در این روستا موجب گلایه شدید اهالی از مسئولان محیط زیست و شهرستان ماسال شده است. تصاویر دریافتی از جاده شیخ نشین به اسطلخ زیر گویای همه چیز است.

نحوه جمع آوری زباله در روستای اسطلخ زیر و انتشار آن در سطح معابر و جنگل در این روستا موجب گلایه شدید اهالی از مسئولان محیط زیست و شهرستان ماسال شده است. تصاویر دریافتی از جاده شیخ نشین به اسطلخ زیر گویای همه چیز است.

ماسال نیوز جاده شیخ نشین به اسطلخ زیر

به گزارش ماسال نیوز، تصاویر زیر مربوط به جاده اصلی شیخ نشین به روستای اسطلخ زیر و جاده دوم (خاکی) دهستان شیخ نشین به این روستا است. در کنار محل جمع آوری زباله ها یک کانکس بدون درب رها شده وجود دارد که به گفته اهالی محل تجمع معتادان و …. شده است.

ماسال نیوز جاده شیخ نشین به اسطلخ زیر شاندرمن

ماسال نیوز جاده شیخ نشین به اسطلخ زیر

ماسالن یوز

ماسال نیوز جاده

ماسال نیوز

ماسال نیوز جاده

ماسال نیوز

ماسال نیوز

ماسال نیوز

ماسال نیوز

ماسال نیوز

ماسال نیوز

انتهای پیام/

 


  همچنین بخوانید :

هنوز ديدگاهي داده نشده است

 1. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 2. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 3. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 4. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 5. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 6. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 7. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 8. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 9. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 10. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 11. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 12. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 13. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 14. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 15. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 16. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 17. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 18. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 19. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 20. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 21. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 22. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 23. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 24. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 25. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 26. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 27. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 28. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 29. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 30. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 31. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 32. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 33. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 34. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 35. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 36. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 37. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 38. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 39. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 40. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 41. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 42. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 43. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 44. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 45. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 46. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 47. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 48. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 49. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 50. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 51. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 52. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 53. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 54. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 55. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 56. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 57. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 58. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 59. شاندرمن گفت:

  باسلام خدمت مسئولان محترم واقعاجای تاسف است که چنین تصاویری راادم مشاهده می کندشهری که مشهوربه زیبایها طبیعت لقب گرفته است

 60. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 61. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 62. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 63. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 64. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 65. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 66. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 67. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 68. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 69. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 70. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 71. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 72. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 73. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 74. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 75. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 76. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 77. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 78. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 79. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 80. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 81. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 82. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 83. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 84. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 85. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 86. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 87. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 88. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 89. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 90. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 91. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 92. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 93. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 94. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 95. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 96. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 97. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 98. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 99. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 100. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 101. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 102. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 103. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 104. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 105. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 106. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 107. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 108. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 109. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 110. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 111. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 112. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 113. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 114. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 115. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 116. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 117. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 118. کیوان گفت:

  تاسف برای دهیار و مسئولین روستا

 119. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 120. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 121. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 122. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 123. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 124. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 125. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 126. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 127. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 128. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 129. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 130. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 131. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 132. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 133. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 134. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 135. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 136. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 137. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 138. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 139. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 140. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 141. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 142. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 143. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 144. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 145. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 146. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 147. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 148. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 149. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 150. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 151. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 152. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 153. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 154. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 155. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 156. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 157. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 158. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 159. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 160. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 161. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 162. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 163. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 164. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 165. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 166. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 167. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 168. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 169. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 170. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 171. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 172. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 173. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 174. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 175. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 176. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 177. ali گفت:

  سراوان رشت:(

 178. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 179. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 180. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 181. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 182. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 183. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 184. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 185. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 186. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 187. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 188. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 189. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 190. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 191. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 192. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 193. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 194. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 195. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 196. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 197. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 198. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 199. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 200. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 201. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 202. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 203. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 204. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 205. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 206. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 207. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 208. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 209. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 210. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 211. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 212. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 213. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 214. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 215. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 216. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 217. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 218. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 219. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 220. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 221. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 222. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 223. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 224. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 225. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 226. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 227. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 228. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 229. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 230. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 231. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 232. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 233. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 234. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 235. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

 236. شاندرمنی گفت:

  این منطقه قروق بهره برداری شرکت شفارود است چگونه شرکت شفارود ورود هرکس را در آن ممنوع کرده ولی قروق بانان آن اجازه ریختن پنهانی زباله و نخاله را در آن می دهند ؟

تست
تست