سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ , 07 December 2021
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۹۸
ساعت انتشار : ۳:۳۴ ب.ظ
چاپ مطلب

حمله داوطلب رد صلاحیت شده تالش بزرگ به شورای نگهبان

  حامدعابدین‌نژاد داوطلب ردصلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه شهرستانهای تالش رضوانشهر و ماسال ضمن بیانیه ای تند علیه شورای نگهبان، درباره رد صلاحیت شدنش نوشت.

به گزارش ماسال نیوز،  حامدعابدین‌نژاد داوطلب ردصلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه شهرستانهای تالش رضوانشهر و ماسال ضمن بیانیه ای تند علیه شورای نگهبان، درباره رد صلاحیت شدنش نوشت:

♦️بسم الله الرحمن الرحیم

🔺یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوکره الکافرون

🔸باسلام ودرودبه پیشگاه روح ملکوتی امام راحل (قدس سره)٬روح شهداء اسلام ٬شهداء جنگ تحمیلی ٬شهداء مدافع حرم وبانثارصلوات به روح بلندسردارشهیدقاسم سلیمانی وباآرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری وهمه خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران

🔹ابتدای سخنم ادای سپاس وقدردانی ازمردم فهیم ٬اصیل وفرزانه تالش بزرگ است که پس ازاعلام کاندیداتوری این حقیربااستقبال خوب وآغوشی گرم پذیرای این فرزندکوچک خودبوده وباهمراهی وبرگزاری بیش ازده هاجلسه هم اندیشی ٬زمینه معرفی این حقیروهم اندیشی جهت بررسی مسائل ومشکلات موجودمنطقه رافراهم آوردند.این حقیربیش ازپیش قدردان عاطفه ومحبت بی شائبه این مردم قدرشناس بوده وهستم ومنبعدنیزدرهرسمت وجایگاهی باشم خادمی این مردم شریف ٬بلندنظروبلندهمت رابرمیزریاست وهرگونه درجه ومدالی ترجیح میدهم.

🔸اما روی سخن اصلی بنده بابرادران محترم شورای نگهبان است ٬آنهایی که باعدم تاییدصلاحیت متخذه ازسوی هیات محترم اجرایی فرصت حضوردرانتخابات راازبنده وبعضی رقبایم سلب کردند؛ایکاش کمی بیشتردرنگ میفرمودید ٬هدفی گرانمایه ومقدس که هماناتحقق اعتلاء میهن عزیزاسلامی مان است ارزشی والاترازنفس حضورفیزیکی بنده وامثال بنده درمجلس شورای اسلامی دارد٬همان هدفی که امام راحل به آن اشعارنموده وفرمودند:حفظ نظام از نمازهم واجب تراست .

🔺بله برادران خوبم ٬مابرای حفظ نظام واعتلاء جایگاه کشور عزیزمان به صحنه آمدیم ؛اگر بی تفاوت میماندیم مرتکب معصیت میشدیم ٬نه بخاطرکاندیداشدنمان ٬اگردرانتخابات شرکت نمیکردیم وکورسوی امیددردل امیدواران به پیشرفت میهنمان رامیکشتیم به اسلام التزام نداشتیم ٬نه اکنون که اعتبار٬آبرو٬شرف وحیثیتمان رابدست گرفته وروستابه روستاوخانه به خانه میگردیم تامردم رامتقاعدکنیم که هنوزامیدی هست ٬هنوزامکانی وجودداردکه اقتصادنیمه جان وطنمان راجراحی کرده وبه شفاءزودهنگام آن رجا داشته باشیم.

🔺برادران معظم شورای نگهبان ٬مافرزندان همین انقلابیم ٬اعتقادوالتزاممان به مبانی دینی درهمین نظام تکوین یافته وخوب یابدفرزندهمین خانواده هستیم ودرسفره همین نظام نان خورده ایم ٬درس خواندیم ٬دانشگاه رفتیم وپای منبرفقهای عظیم الشان ودرکلاسهای درس شماحقوقدانان محترم شورای نگهبان آموخته ایم که جرائم یا گناهانی که جنبه حق اللهی دارندبااستغفارموردبخشش حضرت حق تعالی قرارمیگیرداما حق الناس راخدانمیبخشدوجزبارضایت صاحب حق بخشوده نمیشود ٬حال بنده که به موجب ابلاغ نظرهیات نظارت برانتخابات استان گیلان التزام عملی به اسلام ندارم اگرمرتکب نواهی شرعی شده ام که حق الله است به محضرحضرتش استغفارمیکنم امااگر هرکدام ازماوشماحق الناسی به ذمه داریم امیدوارم ازصاحب حق طلب حلالیت کنیم وگرنه پرونده مان دریوم حساب قابل تجدیدنظرخواهی واعتراض نخواهدبود.

🔺والله علی مااقول شهید؛بنده ازلحظه ورودبه این عرصه هدفی جزاصلاح امورمیهنم نداشته وتاریخ رابراین مدعایم گواه میگیرم که ماجوانان انقلاب به صحنه انتخابات مجلس آمدیم تابااستفاده ازخردجمعی ٬الگوهای علمی وبهره گیری ازهمه ظرفیت های نیروهای کارآمد٬متخصص ومتعهدبه آرمانهای این نظام وانقلاب میهنمان راازاین وضعیت که درآن قراردارد بهبودبخشیده وازشردشمنانش نجات دهیم ؛ماروپوش سبزجراحی پوشیده ٬ماسک زده وآستین هارابالازدیم تاباتمام وجود ٬هوش ٬استعدادوتوانایی مان رادراتاق عمل مصروف جراحی اقتصادی ٬سیاسی٬اجتماعی ٬فرهنگی وحقوقی وطنمان کنیم ٬اما تاشما اولیاء این کودک نیمه جان که باتیرخصم دشمنان وبی توجهی بعضی دوستان نادان بدین روزافتاده ٬اجازه ندهیدورضایتنامه امضا نکنیدکاری ازدست ماساخته نیست ؛دست ماکوتاه وخرمابرنخیل …

🔶حال خدمت شماعرض میکنیم که مامتخصصین حوزه های مختلف دانشگاهی همیشه ودرهمه حال آماده وآنکال هستیم ٬تادیرنشده فکری بکنیدواجازه دهیدماجوانان این انقلاب میزان التزاممان به اسلام وعلاقه به میهنمان رابرپای میزان عمل ثابت کنیم
قیمت گوهرشودپیدابرگوهرشناس
قدرمابرپای میزان عمل پیداشود
امروزاگرچه تکلیف ازدوش مابرداشته شده امامیزان احساس مسئولیتمان کم نشده وهمچنان نگرانیم

🔺نگران کودکان کار
🔺نگران سفره کوچک شده مردم
🔺نگران سبدخانوارهای مستضعف
🔺نگران فرارمغزها
🔺نگران ورزشکاران
🔺نگران کشاورزان
🔺نگران نرخ بیکاری جوانان
🔺نگران سایه جنگ ودشمنی
🔺نگران فضای کسب وکار
🔺نگران تولید وبیش ازهمه نگران اینکه دردهه چهارم انقلاب چرادوسوم کاندیدای انتخابات شهرمن که درسمت های اجرایی٬قضایی وتقنینی دارای منصب هم بوده اند فاقدالتزام عملی به اسلام هستند؟!مگرنه اینست که „الناس علی دین ملوکهم „

🔷مسلمانی به ریش نیست٬ به ریشه است وبرمبنای همین ریشه اعتقادات است که بنده معتقدم مردم ایران اسلامی واغلب مدیران ومسئولین درسطوح مختلف که ذخائراین انقلاب هستند مسلمانند وبه مبانی شرعی واسلامی التزام قلبی وعملی دارند.

🔺ایکاش هیات های نظارت برانتخابات علاوه برفاکتورهایی همچون شرکت درنمازجمعه که شروط لازم است٬میزان اخلاص ٬وفاداری ٬امانت داری وعلی الخصوص مسئولیت پذیری اشخاص راهم میسنجیدند تااثبات شود„کسی که تخصص سمتی را ندارد ومسئولیت آنرا میپذیرد ٬اوتعهدهم ندارد„.

🔺درپایان باز از مردم فهیم وذی شعور ومسلمان کشورم تمنی دارم با سنجش مسلمانی کاندیداهای موجودازمنظری که خودتان درانقلاب۱۳۵۷تشخیص دادید در۲اسفندبه پای صندوق های رای رفته وکاندیدای اصلح را انتخاب فرمایید٬تکرار میکنم اگرکاندیدایی که مظهرشعورواراده عمومی ملت باشدرادرمیان کاندیداهای موجودتشخیص فرمودیدواورااصلح یافتیددرپای صندوق اخذرای ازتشخیص خویش سرسختانه دفاع کرده وبنده حقیررانیزازدعای خیرتان بی نصیب نفرمایید.

🔹جلوه ها کردم ومدهوش نشداهل دلی
منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید

🔷حامدعابدین نژاد۹۸/۱۱/۱۳

#انتخابات_۹۸


تست
تست