پنج شنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ , 27 January 2022
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۹۹
ساعت انتشار : ۱۰:۴۷ ب.ظ
چاپ مطلب

مصاحبه با کلیددار و خادم بارگاه حضرت ابوالفضل(ع)

مصاحبه و خاطره گویی الحاج عباس الکیشوان آل الشیخ الجشعمی با ماسال نیوز که پس از گذشته دو سال از این گفتگو منتشر می شود.

مصاحبه و خاطره گویی الحاج عباس الکیشوان آل الشیخ الجشعمی با ماسال نیوز

کلید دار و خادم ارشد بارگاه باب الحوایج عباس (ع)

 


تست
تست