دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ , 22 July 2024

تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۰۲
ساعت انتشار : ۱۱:۲۹ ق.ظ
چاپ مطلب

پوستری قابل تأمل درباره رشد جمعیت ایران

نرخ باوری کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین می شوند؛ اگر این شاخص در حد 2/1 بچه یا کمتر باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسل است.


ویژه ها